Apie bendruomenę

Home/Apie bendruomenę

Naisiai – nedidelis kaimas Šiaulių rajone – jau yra žinomas visoje Lietuvoje ir už jos ribų. 2015 m. Naisiai buvo paskelbti pirmąja mažąja Lietuvos kultūros sostine. Svečiai laukiami pastatuose bei po atviru dangumi įkurtuose muziejuose ir lankytinose vietose: Šiaulių rajono literatūros muziejuje (Z. Gėlės namuose), Baltų dievų, Inkilų, Baltų žolynų, kultūros rūmuose įkurtame Naisių žemės istorijos muziejuje, Žemaitukų žirgyne, Baltų arenoje. Ypatingas dėmesys skiriamas krašto istorijai, seniesiems papročiams. Nuo 2014 m. Naisių apylinkėse vykdomi archeologiniai kasinėjimai. Subūręs jaunuosius tyrinėtojus, pirmiesiems darbams vadovavo prof. dr. Vykintas Vaitkevičius. Aptikti radiniai liudija, kad šiose vietovėse žmonių gyventa nuo II tūkst. pr. Kristų iki XVIII a. Iki 1795 m. Naisiai priklausė valstybės iždui, buvo Šiaulių ekonomijos dvaras. Kartu su visa Šiaulių ekonomija Rusijos imperatorė Jekaterina II Naisius padovanojo grafui Platonui Zubovui.
1904 m. balandžio 19 d. Vilniaus švietimo įstaigos globėjo nurodymu grafui Vladimirui Zubovui leidžiama jo dvaruose atidaryti keturias vienaklases pradines mokyklas. Viena iš jų pradėjo veikti Naisiuose. Pirmoji mokytoja – Ana Guseva, baigusi Sankt Peterburgo progimnaziją, iki tol dirbo Naisių dvaro valdytojo E. Gaidamavičiaus vaikų mokytoja.
Po Pirmojo pasaulinio karo dvaras priklausė Aleksandrai Zubovaitei Fledžinskienei. Šiandien buvusioje dvaro sodyboje išlikę keturi pastatai, iš jų ir buvę dvaro rūmai.

Respublikinė poeto Zigmo Gėlės premija įsteigta 1976 metais. Premijos steigėjas – tuometinis Šiaulių rajono „Už taiką“ kolūkis (pirmininkas Česlovas Karbauskis). Premija teikiama kasmet nuo 1977 metų už geriausią pirmąją poezijos knygą. Įteikiamas pereinamasis prizas (autorius – skulptorius Vytautas Juzikėnas), kuriame įrašyti visi šios premijos laureatai. Nuo 1992 metų premiją skiria ir teikia Šiaulių rajono savivaldybė. Kiekvienas laureatas Poetų parkelyje Sereikiuose sodina medelį: vyras – ąžuoliuką, moteris – liepaitę.

Naisių herbas

2016 m. Lietuvos Respublikos Prezidentė dekretu patvirtino Arvydo Každailio sukurtą bei Lietuvos heraldikos komisijos aprobuotą Naisių herbo etaloną. Herbo mėlyname lauke du sidabriniai gandrai, kurių sparnų plunksnos juodos, o snapas ir kojos auksiniai. Naisių bendruomenės pasirinkti gandrai simbolizuoja šeimą bei pamatines visuomenės vertybes.

herbas

Naisių bendruomenės tinklalapis. Sprendimas: Reviver. 2010 - 2024